Toiminta

Karpatiat ry on valtakunnallinen sydänlihassairastuneiden ja heidän läheistensä yhdistys. Se on Suomen Sydänliiton jäsenjärjestö.

Yhdistys tarjoaa vertaistukea, kuntoutumista tukevaa toimintaa, virkistystä ja mahdollisuuden vaikuttaa. Yhdistys tekee yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhdistys pyrkii lisäämään tietoutta sydänlihassairauksista ja toimii jäsentensä etujärjestönä.

Karpatiat tarjoaa kardiomyopatiaan, sydänsarkoidoosiin ja jättisolumyokardiittiin sairastuneille sekä heidän läheisilleen vertaistukea ja järjestää kuntoutumista tukevia kursseja. Vapaamuotoiset paikalliset Karpalo-vertaistukiryhmät kokoontuvat eri puolella Suomea. Vuosittain järjestetään koko yhdistyksen yhteinen Vuositapaaminen.

Karpatiat-lehti ilmestyy neljä  kertaa vuodessa, jäsenenä saat sen kotiisi.

Toimintaa rahoitetaan Veikkauksen kohdennetulla tuella ja jäsenmaksuilla.