Termejä ja lyhenteitä

Sydänsairauksiin liittyviä termejä ja lyhenteitä

Oletko joskus ihmetellyt, mitä yksi ja toinen kirjainyhdistelmä epikriisissä tarkoittaa? Tai ehtinyt jo unohtaa, mitä lääkäriluennolla selitetyt termit tarkoittivatkaan? Oheisesta listasta on toivottavasti apua kyseisiin tilanteisiin.

 

ACE-estäjät - reniini-angiotensiinijärjestelmää estävä lääkeaineryhmä, jota käytetään verenpainetaudin ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa

Aneurysma - valtimon tai sydämen seinämän pullistuma

Angina pectoris - sepelvaltimoiden ahtautumisesta johtuva, rasituksen yhteydessä esiintyvä rintakipu, joka menee ohi lepäämällä. Ilmenee useimmiten rasituksessa, kun sydämen työ ylittää ahtaumien rajoittaman sepelvaltimovirtauksen ja syntyy epäsuhta hapensaannin ja -kulutuksen välillä.

Angiografia - verisuonten varjoainekuvaus, jossa potilaan sepelvaltimoihin ruiskutetaan varjoainetta ja ne kuvataan eri suunnilta. Näin saadaan näkyville valtimoiden ahtaumakohdat.

AI - aorttaläpän vuoto

AO – aortta, sydämen vasemmasta kammiosta lähtevä suuri verisuoni, ison verenkierron valtavaltimo.

Aorttaläppä - yksi neljästä sydänläpästä. Se sijaitsee vasemman kammion ja aortan välissä ja estää sydämen pumppaaman veren paluun sydämeen sydämen supistuksen jälkeen.

Arteria - verisuoni, joka johtaa veren sydämestä hiussuoniin päin

ARVD - oikean kammion tautitila, johon liittyy toistuvia ja iän myötä pahenevia rytmihäiriöitä

Arytmia - rytmihäiriö

ASA - asetyylisalisyylihappo, aspiriini

ASD - eteisväliseinäaukko

Asystolia - sydämenpysähdys

Ateroskleroosi - verisuonten kalkkeutuminen. Se ahtauttaa sepelvaltimoita, alaraajojen valtimoita ja aivovaltimoita. Sitä kiihdyttävät erityisesti veren korkea kolesterolipitoisuus, tupakointi ja kohonnut verenpaine.

AV- eteiskammio

AVSD - eteiskammioväliseinän yhteinen aukko

Beetasalpaaja - sympaattisen hermoston beetareseptorien vaikutuksia eri kudoksissa estävä lääkeaineryhmä, jota käytetään kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin ja rytmihäiriöiden hoidossa

Biologinen läppä – eläinmateriaalista valmistettu läppäproteesi

Blokki - häiriö sydämen sähköisessä johtoradassa

BNP - B-tyypin natriureettinen peptidi. BNP on hormoni, jota erittyy sydänkammioiden seinistä vereen myös fysiologisesti. Eritystä stimuloi pääasiassa sydämen seinien venytys, minkä vuoksi BNP sopii sydämen vajaatoiminnan osoittajaksi.

Bradykardia - hidas sydämen syke

CI - sydämen minuuttitilavuus kehon pinta-alaa kohti suhteutettuna (l/min/m2)

CMP - kardiomyopatia, sydänlihastauti

CO - sydämen pumppaama minuuttitilavuus

CRP - bakteeritulehdusta osoittava laboratoriokoe

Diastolinen verenpaine - alapaine, lepopaine

Digitalis - sormustinkukasta saatava sydämen supistumisvoimaa lisäävä sydänlääke, jota käytetään sydämen vajaatoiminnan hoidossa

Diureetit - virtsaneritystä lisäävä lääkeaineryhmä, jota käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa

Dyspnea - hengenahdistus

Ejektiofraktio (EF) - sydämen pumppauskyvyn mitta, yhden supistuksen pumppaaman verimäärän osuus prosentteina supistusta edeltävästä vasemman kammion verimäärästä

Elektrokardiografia (EKG) - EKG:llä eli sydänfilmillä, sydänkäyrällä rekisteröidään sydämen sähköistä toimintaa iholle kiinnitettävien elektrodien välityksellä. EKG:llä voidaan tutkia sydämen rytmiä. Pitkäaikais-EKG rekisteröi sydämen rytmiä 24 tunnin ajan, lepo-EKG sydämen lepotilaa ja rasitus-EKG rekisteröi sydämen rytmiä pyöräergometrillä fyysisessä rasituksessa.

Endokardiitti - sydämen sisäkalvon tulehdus, jonka yleisin aiheuttaja on bakteeritulehdus

Eteinen - sydämen eteinen on yksi neljästä sydämen ontelosta. Vasen ja oikea eteinen ottavat vastaan laskimoista palautuvan veren.

Flimmeri - eteisvärinä, rytmihäiriö, jossa sydämen eteiset ja kammiot supistuvat eri tahtiin. Eteisten supistumistaajuus vaihtelee 350-600 kertaa minuutissa ja samanaikaisesti kammiorytmi on epäsäännöllinen

Hiippa- eli mitraaliläppä - yksi neljästä sydänläpästä. Se sijaitsee vasemman eteisen ja vasemman kammion välissä ja estää veren takaisinvirtauksen sydämen supistuessa.

HOCM – HCM ahtauttava sydänlihaksen paksuuntumistauti

Holter – ekg:n pitkäaikaisrekisteröinti, yleensä 24 tunnin nauhoitus

Hypertensio - kohonnut verenpaine

Hypertrofia - liikakasvu

Hypoksia - hapenpuute

Hypotonia - matala verenpaine, joka saattaa aiheuttaa oireita: väsymistä, horjahtelua, lihastonuksen katoa tai pyörtymistä.

Invasiivinen - verisuonen katetroinnin avulla suoritettu tutkimus

Iskeeminen - hapenpuutteesta johtuva

Iskemiakynnys - syketaso, jolloin kliinisessä rasituskokeessa ilmaantuu merkitsevää iskemiaa, subjektiivisia oireita, systolisen verenpaineen laskua tai iskemian provosoimia rytmihäiriöitä

Iskuvolyymi, Iskutilavuus - Verimäärä, jonka vasen kammio pumppaa aorttaan (tai oikea kammio keuhkovaltimoon) yhdellä sydänlihassupistuksella.

IVC - alaonttolaskimo

Kalsiumestäjät - ryhmä lääkeaineita, jotka estävät kalsiumin virtausta solun sisään. Käytetään mm. kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin, rytmihäiriöiden, aivoverenkiertohäiriöiden hoidossa.

Kammiovärinä - vakava rytmihäiriö, joka aiheuttaa sydämen pumppaustoiminnan pysähtymisen. Kammioiden toiminta on nopeaa ja täysin epäsäännöllistä.

Kardioversio - rytminsiirto, sydämen rytmin palauttaminen normaaliksi sähköiskun avulla esim. eteisvärinän yhteydessä,

Kliininen rasituskoe - lääkärin valvonnassa tehtävä tutkimus, jolla selvitetään fyysistä suorituskykyä ja sitä rajoittavia tekijöitä

Koronaariangiografia - koronaariangiografia on sydämen kuvantamismenetelmä, jossa sepelvaltimot saadaan näkyviin varjoaineen avulla.

Koronaariarteriat - sydämen sepelvaltimot

Koronaariskleroosi - sepelvaltimoiden kalkkeutuminen

LA - vasen eteinen

LAA - vasemman eteisen korvake

LAD - vasemman sepelvaltimon etupinnassa laskeva haara

LAHB - johtoradan vasemman etuhaaran katkos

Laskimot - ovat verisuonia, jotka kuljettavat veren sydämeen

LBBB - sydämen johtoradan vasemman päähaaran katkos

LPHB - sydämen johtoradan vasemman takahaaran katkos

LPV - vasemman keuhkon laskimo

LV - vasen kammio

LVEF - sydämen vasemman kammion supistusvoima, ejektiofraktio

LVH - vasemman kammion liikakasvu eli hypertrofia

LVPW – vasemman kammion takaseinämä

Läppäinsuffisienssi - eli läppävuoto syntyy, kun sydänläppä ei ole tiivis. Tämä aiheuttaa veren takaisinvirtauksen, jolloin veri pääsee virtaamaan takaisin sydämeen läpän ohi.

Läppäproteesi - eli tekoläppä voi olla biologisesta kudoksesta tai tekoaineesta

Läppäpurjeet - sydänläpässä on kaksi tai kolme vahvaa kudoskerrosta, läppäpurjetta. Jokaisen sydämenlyönnin yhteydessä ne avautuvat ja sulkeutuvat, noin kerran sekunnissa.

Magneettikuvaus - suurtehomagneetin avulla tapahtuva kuvantaminen

Maksimisyke - sydämen maksimaalinen lyöntimäärä minuutissa. Ikään perustuva maksimisyke voidaan laskea kaavasta 220 miinus ikä. Siten esim. 45 vuotiaan maksimisyke on 220 – 45 = 175 lyöntiä minuutissa.

Mekaaninen läppä – sydänläppäproteesi, joka koostuu läppärenkaasta ja useimmiten kahdesta läppäpurjeesta, jotka on valmistettu metallista tai muovista.

Mini-invasiivinen kirurgia - mini-invasiivisessa kirurgiassa käytetään tekniikkaa ja instrumentteja, jotka vaativat huomattavasti pienemmän leikkaushaavan kuin perinteinen kirurgia.

Mitraaliläppä - hiippaläppä , vasemman eteisen ja kammion välinen läppä

MPA - keuhkovaltimon päärunko

MR - mitraliläpän vuoto

MRI - magneettikuvantaminen

MV - mitraali- eli hiippaläppä

Myokardiitti - sydänlihaksen tulehdus

Nitroglyseriini - nitro, laskimoiden ja valtimoiden sileää lihasta herpauttava lääkeaine, laajentaa pieninä annoksina pääasiassa laskimoita ja suurina annoksina sekä valtimoita että laskimoita

NTproBNP - B-tyypin natriureettisen peptidin esiaste. Sitä syntetisoidaan sydänlihaksen soluissa, joista se vapautuu kammion seinän venytyksen seurauksena.

NYHA I-IV - toimintakyvyn luokitus (New York Heart Associationin luokitus). Sydän- ja verisuonisairauksien vaikeusasteen arviointiin kehitetty luokitus, jossa kartoitetaan tutkittavan oireet suhteessa tyypillisiin arkipäivän toimintoihin ja ponnistuksiin ja joka kuvastaa fyysistä toimintakykyä (luokat I - IV).

PAC - eteisperäinen lisälyönti

Palpitaatio - tykytys

Perfuusio - verenvirtaus elimeen tai kudokseen

Perikardiitti - sydänpussin tulehdus

PH - kohonnut keuhkoverenpaine

PI - keuhkovaltimoläpän vuoto

Profylaktinen - ehkäisevä

Pulssi - syke, sydämen lyöntitiheys

PVC - kammioperäinen lisälyönti

PVR - keuhkoverenkierron virtausvastus

QP - keuhkoverenkierron eli pienen verenkierron virtaus

QS - systeemiverenkierron eli ison verenkierron virtaus

QT-aika - EKG-käyrästä mitattu aika, mikä kuluu Q-heilahduksen alusta T-heilahduksen loppuun

RA - oikea eteinen

RAA - oikean eteisen korvake

Rasitus-EKG - rasituksen aikana (yleensä kuntopyörää poljettaessa) rekisteröity sydänkäyrä

RBBB - sydämen johtoradan oikean haaran katkos

RPA - keuhkovaltimon oikea haara

RPV -oikean keuhkon laskimo

RR - verenpaineen mittaus mansetilla raajasta

RV - oikea kammio

RVH - oikean kammion hypertrofia eli liikakasvu

RVP - oikean kammion paine

Sepelvaltimot - huolehtivat sydämen omasta hapen ja ravinteiden saannista. Niitä on kaksi ja ne ovat mehupillin vahvuisia.

Sinusrytmi - normaali, oikean eteisen seinämässä olevasta sinussolmukkeesta alkava sydämen syke

Sinussolmuke - sydämen normaalit sähköiset impulssit synnyttävä erikoistuneista sydänlihassoluista muodostunut solmuke.

Spiroergometria - Rasituskoe, jossa kasvoilla olevan maskin kautta mitataan uloshengityksen virtausta ja analysoidaan happi- ja hiilidioksidipitoisuutta. Käytetään mm. epäselvien rintatuntemusten erotusdiagnostiikassa ja suorituskyvyn arvioimisessa.

Spirometri - hengitystilavuuksien ja puhalletun ilman virtanopeuksien mittaus. Sen avulla voidaan todeta keuhkosairauksia ja arvioida leikkauskelpoisuutta ja työkykyä.

ST - sydämen sähköisen toimintasyklin repolarisaatiovaihetta kuvaava kohta EKG:ssä. ST-segmentin tason muutoksia käytetään esimerkiksi sydäninfarktin yhteydessä sydänlihaksen hapenpuutetta arvioitaessa.

Status – tila

SVC - yläonttolaskimo

SVT - eteisperäinen tiheälyöntisyyskohtaus

Sydämen ontelot – vasen ja oikea eteinen, joiden tehtävä on vastaanottaa laskimoista virtaava veri. Vasen ja oikea kammio pumppaavat veren valtimoihin.

Sydänkatetri – sillä tutkitaan sydämen, läppien ja sepelvaltimoiden toimintaa ja tilaa. Sydänkatetri on ohut, taipuisa muoviputki, joka viedään laskimoon tai valtimoon.

Sydänläpät - sydämessä on neljä läppää: kaksi eteiskammioläppää, (hiippa- eli mitraaliläppä ja kolmipurje- eli trikuspidaaliläppä) sekä aorttaläppä ja keuhkovaltimoläppä. Läppien tärkeä tehtävä sydän- ja verenkiertojärjestelmässä on huolehtia verenkierron oikean suunnan ylläpitämisestä.

Sydän- ja verenkiertojärjestelmä - sydän- ja verenkiertoelimistön keskeiset osat ovat sydän, valtimot, hiussuonet ja laskimot. Valtimoverenkierto kuljettaa kudoksiin happea ja energia- ja rakennusaineita. Laskimoverenkierto kuljettaa hiilidioksidin ja muut haitta-aineet soluista pois.

Syke - pulssi, sydämen lyöntitiheys

Synkopee - äkillinen tajunnan menetys, pyörtyminen

Systolinen verenpaine - yläpaine, työpaine

TA - trikuspidaaliläpän tukos

TAC - yhteinen valtimorunko

Tahdistin - laite, joka sähköisen ärsykkeen avulla saa aikaan sydänlihaksen supistumisen

Takykardia – tiheälyöntisyys

TI - trikuspidaaliläpän vuoto

Trombogeeninen - Veren hyytymistä lisäävä. Trombi on verisuonen tai sydänontelon sisälle muodostunut verihyytymä.

TT - Tietokonetomografia, kerrosröntgenkuvantaminen

TV - trikuspidaaliläppä - sydämen kolmiliuskainen läppä, oikean eteisen ja kammion välinen läppä

Ultra, ultraäänitutkimus  - keskeinen kardiologin työkalu, jolla tutkitaan sydämen rakennetta ja toimintaa. Sen avulla saadaan tietoa myös läppävioista.

Ventrikkeli - Toinen nimitys sydämen kammiolle.

Verenpaine - valtimoissa vallitseva paine, joka syntyy sydämen supistuessa ja pumpatessa verta eteenpäin valtimoihin. Verenpaine ilmoitetaan kahdella luvulla. Isompi luku kuvaa painetta sydämen supistuessa (systolinen paine) ja pienempi painetta sydämen lepovaiheessa (diastolinen paine).

VES - kammioperäinen lisälyönti

VSD - kammioväliseinäaukko

VO2max - maksimaalinen hapenottokyky (ml/kg/min). Verenkierto- ja hengityselinten toimintakykyä kuvaava luku, joka ilmoittaa, paljonko happea enintään siirtyy lihastyön aikana ilmasta keuhkojen ja verenkierron kautta kudoksiin​

VT – kammioperäinen tiheälyöntisyyskohtaus

Ödeema - turvotus, jonka aiheuttaa epätavallisen runsas nesteen kertyminen kudokseen

 

 

Lähteet:

http://lappavika.fi/sanasto/

https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_teos=ltt&p_artikkeli=ltt03329

https://sydan.fi/fact/sanasto/

Listan kokoaja: Kirsi Pasanen