Kardiomyopatia

Kardiomyopatia eli sydänlihasrappeuma on sydänlihassairaus, joka aiheuttaa sydämen pumppausfunktion heikkenemisen. Siihen liittyy usein myös rytmihäiriöitä. Kardiomyopatioita on eri tyyppejä, joista yleisimmät ovat dilatoiva-, hypertrofinen- sekä restriktiivinen kardiomyopatia. Sairautta hoidetaan lääkityksellä sekä tarvittaessa sydämentahdistimilla. Äärimmäisenä hoitomuotona on sydämensiirto.

DCM

Dilatoiva kardiomyopatia saa aikaan verta pumppaavan sydänlihaksen asteittaisen hiipumisen ja kammion laajenemisen. Oireina on usein pitempään jatkunut väsymys ja hengästyminen yhä kevyemmissä rasituksissa. Dilatoiva kardiomyopatia on Suomessa tärkeimpiä sydämensiirron syitä.

HCM

Hypertrofinen kardiomyopatia on sairaus, jossa tyypillisesti etenkin vasemman ja oikean kammion väliseinämä on paksuuntunut usein jopa moninkertaiseksi normaaliin verrattuna. Noin joka toisessa tapauksessa tauti on periytyvä.

Restriktiivinen

Restriktiivinen kardiomyopatia on edellisiä harvinaisempi sairaus, jossa sydänlihas tai sydämen sisäkalvo jäykistyy. Syynä voi olla sidekudoskertymä tai jonkun muun poikkeavan aineen, esimerkiksi valkuaisaineen, kertyminen sydänlihakseen. Tämä heikentää kammioiden täyttymistä ja alentaa pumppaustehoa, vaikka sydänlihaksen supistuvuus säilyy yleensä jotakuinkin normaalina.

ARDV/C

Sydämen oikean kammion kardiomyopatia (= arrhythmogenic right ventricular dysplasia) on harvinainen sydänlihassairaus, jossa oikean kammion seinämä korvautuu osittain rasva- ja sidekudoksella. Joissakin tapauksissa sairaus ilmenee myös vasemmassa kammiossa. ARVD:n pääoireena on taipumus vaikeisiin kammioperäisiin rytmihäiriöihin, jotka voivat aiheuttaa tajuttomuuskohtauksia, jopa äkkikuoleman. Oikean kammion merkittävä supistumishäiriö on alle puolella ARVD-potilaista. Oireet vaihtelevat huomattavasti eri ihmisillä. Sairaus saattaa esiintyä suvuittain.