KELA-kurssit

Kelan kuntoutus

Osana kuntoutuspalvelujaan Kela tarjoaa sydänlihassairaille monimuotoista kuntoutusta säännöllisesti järjestettävillä kursseilla. Kuntoutus koostuu erilaisista toimista, joiden tavoitteena on ensisijaisesti turvata tai parantaa kuntoutujan työ- ja toimintakykyä. KELA-kursseja on tarjolla sydänlihassairautta ja sydämen vajaatoimintaa -sairastaville.

Kurssien tavoitteena on:

  • terveiden elämäntapojen ja itsehoito-ohjelmien omaksuminen
  • kivun ja sydänsairauksiin liittyvien yleisten ongelmien hallinta
  • kuntoutujan psyykkinen tukeminen
  • sydänsairaudesta annetun tiedon syventäminen
  • arjessa ja työelämässä selviytymisen tukeminen
  • sairautta koskevien tietojen ja potilaan kuntoutuksen tukemiseen tarvittavien valmiuksien antaminen  omaisille ja läheisille
  • lähipiirin sosiaalisten verkostojen hyödyntämisen parantaminen.

Kurssijakson yksilölliset tavoitteet perustuvat kuntoutujan B-lääkärinlausunnossa olevan kuntoutussuunnitelman tavoitteisiin.

Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kurssin ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit  löytyvät KELAn sivuilta  www.kela.fi/kuntoutus

Klikkaamalla kurssin tunnusta saat tarkemmat tiedot ja hakuohjeet.

Kurssille hakiessa tarvitaan lääkärin B-lausunto ja kuntoutushakemus, jotka toimitetaan Kelan toimistoon.