Kuntoutus

Sopeutumisvalmennuskurssit

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat joko pidempikestoisia kuntoutumiskursseja tai lyhempikestoisia teemakursseja. Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea osallistujan valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta huolimatta.

Kurssit toteutetaan Sydänliiton RAY:n tuella, järjestäjänä Karpatiat ry.

Kurssihaku alkaa 15.1.2017. Tieto kurssille pääsystä lähetetään kaikille hakijoille vasta kurssin hakuajan päättyessä

Karpatiat ry järjestää Sydänliiton RAY-avustuksella:

  • teemakurssi/ensitietokurssi kardiomyopatiaan vastasairastuneille ja heidän läheisilleen
  • teemakurssi/ensitietokurssi sydänsarkoidoosiin vastasairastuneille ja heidän läheisilleen
  • teemaviikonloppukurssi/liikuntakurssi kardiomyopatiaa tai sydänsarkoidoosia sairastaville työikäisille - Miten liikkua sairauden kanssa tai siitä huolimatta
  • sopeutumisvalmennuskurssi (4vrk) kardiomyopatiaa tai sydänsarkoidoosia sairastaville

Lomakkeet

19.-21.5.2017

 

 

 

9.-11.6.2017

 

 

 

 

 

1.) Teemakurssi kardiomyopatiaan vastasairastuneille ja heidän läheisilleen, Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus, Kiipulantie 507, 14200 TURENKI

Kurssin teemana on "Miten mennä elämässä eteenpäin-sairauden kanssa", kun tieto sairaudesta vielä hämmentää. Kurssin tavoitteena on sairauden hyväksyminen osana omaa tai perheen arkea. Vertaistukihenkilöt ovat mukana kurssilla ja keskeisessä roolissa vertaisryhmissä. Hakuaika 5.5.2017 asti.
 

2.) Teemakurssi sydänsarkoidoosiin vastasairastuneille ja heidän läheisilleen, Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus, Kiipulantie 507, 14200 TURENKI

Kurssin teemana on "Miten mennä elämässä eteenpäin-sairauden kanssa", kun tieto sairaudesta on uusi. Kurssin tavoitteena on sairauden hyväksyminen osana omaa tai perheen arkea. Vertaistukihenkilöt ovat mukana kurssilla ja keskeisessä roolissa vertaisryhmissä. Hakuaika 17.5.2017 asti.

Haku kurssille SSL 1 lomakkeella ja lisää siihen  tieto tahdistimesta. Lisätiedot Tuula Vimpeli, , p. 040 8432876, työajan ulkopuolella klo 16 jälkeen, ei maanantaisin.

*sairastumisesta aikaa noin 1kk-1,5vuotta

1.-3.9.2017 3.) Liikuntakurssi Kuortaneen Urheiluopistolla, Opistotie 1, 63100 KUORTANE

Teemakurssi on kardiomyopatiaa tai sydänsarkoidoosia sairastaville työikäisille. Kurssilla liikutaan aktiivisesti sekä kokeillaan erilaisia liikuntalajeja ja liikutaan aktiivisesti. Kurssi on osallistujille maksuton.

Lähetä erillinen hakemuslomake liikuntakurssille ja epikriisi 1.8.2017 mennessä Tuula Vimpelille. Lisätiedot Tuula Vimpeli, , p. 040 8432876, työajan ulkopuolella klo 16 jälkeen, ei maanantaisin.

*sairastumisaika ei merkityksellinen

6.-10.11.2017 5.) Sopeutumisvalmennuskurssi Kuntoutus Peurunka, Peurungantie 85, 41340 LAUKAA

Kurssi on tarkoitettu kardiomyopatiaa tai sydänsarkoidoosia sairastaville. Kurssiohjelmasta vastaa Peurungan moniammatillinen työryhmä, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista. Ohjelmassa perehdytään arjessa selviytymiseen sairauden kanssa. Lähetä SSL 1- lomake ja viimeinen epikriisi 6.10.2017 mennessä Tuula Vimpelille.

Syksyllä toiveissa saada vielä yksi kurssi. Siitä tietoa myöhemmin.
Katso Sydänliiton kuntoutuskalenterista muita kursseja, avokuntoutuskursseja esim.sydämen vajaatoiminnasta

Mitä sydänkuntoutus on?

Sydänpotilaan kuntoutuksen (kuntoutuksen monimutkainen käsite) tavoitteena on ensisijaisesti - jos mahdollista - ehkäistä sairauden pahenemista ja parantaa ennustetta sekä tukea toipumista, henkistä jaksamista ja arkielämässä selviytymistä. Työ- ja toimintakyky pyritään säilyttämään niin kauan kuin se nykyisin lääketieteellisin, psykologisin ja sosiaalipoliittisin keinoin on mahdollista.

Sydänkuntoutus jaetaan kansainvälisesti kolmeen vaiheeseen:

  1. sairaalavaihe: potilasopetus ja kuntouttavat toimenpiteet sairaalassa akuuttihoitovaiheen aikana
  2. toipumisvaihe: kuntoutumisohjelmat ensimmäisten 2-16 viikon (- 1 vuosi) aikana kotiutumisesta
  3. ylläpitovaihe: kuntoutumisohjelmat, jotka auttavat ylläpitämään toimintakykyä loppuelämän ajan

Sydänpotilaille on tarjolla lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluja. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan esimerkiksi potilaan ohjausta ja neuvontaa, fysioterapeutin ohjaamaa liikunnallista kuntoutusta ja kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Ammatillinen kuntoutus taas tarkoittaa esimerkiksi työkykyarviota, työolojen järjestämistä tai lisä- ja uudelleenkoulutusta silloin, kun sydänsairaus estää työikäistä henkilöä jatkamassa entisessä työssään. Julkisia palvelujen tarjoajia ovat terveydenhuolto, Kela ja työeläkelaitokset. Niitä täydentävät sydänpiirit ja valtakunnalliset sydänpotilasyhdistykset Raha-automaattiyhdistyksen tuella.