Karpatioiden järjestämät sopeutumisvalmennuskurssit

patikointi.jpg

Kuva: Suomen Sydänliitto / Anna Kara

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat ryhmässä yhdessä tekemistä ja oppimista. Vertaistuki on merkittävässä roolissa. Kun kaipaat tietoa sairaudesta ja tukea arkeen sopeutumiseen, tule kurssille, jolla kuulet ammattilaisten luentoja, jaat kokemuksia toisten sairastuneiden ja läheisten kanssa ja saat vinkkejä omahoitoon.

 

Sopeutumisvalmennuskurssit vastasairastuneelle (alle kaksi vuotta) ja hänen läheiselleen

Kurssien tavoitteena on antaa tietoa, taitoa, tukea ja rohkeutta sopeutumisessa uuteen elämäntilanteeseen. Kursseilla on mukana vertaistukihenkilö.

 • Sydänsarkoidoosiin / jättisolumyokardiittiin vastasairastuneiden ja heidän läheistensä kurssi. 
 • Kardiomyopatiaan vastasairastuneiden ja heidän läheistensä kurssi 

 

Hakeminen

 • Kurssit ovat osallistujille maksuttomia
 • Kurssiin sisältyy kurssiohjelma, täysihoito ja majoitus kahden hengen huoneessa.
 • Haku tapahtuu täyttämällä Sydänliiton kuntoutumiskurssihakemus, ruotsinkielisenä Ansökan till rehabiliteringskurs  Lataa lomake omalle koneellesi, täytä ja lähetä sähköpostin liitteenä.
 • Matkakustannuksista voit hakea korvauksia Kelasta. Kela korvaa kursseille osallistuvien matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan. Tätä varten tarvitaan lääkärin suositus kurssille (täytettynä kuntoutusmiskurssihakemuksen alaosaan).
 • Mikäli olet työikäinen, voit saada Kelasta kuntoutusrahaa. Lisätietoja Kelan verkkosivuilta.
 • Hakemukset lähetetään anna.rikala(at)karpatiat.net tai Anna Rikala / Karpatiat ry, Elämänaukio 1, 33520 Tampere
 • Lisätietoja voit kysyä anna.rikala(at)karpatiat.net

_____________________________________________________________________________________________

 

Suostumukseesi perustuva henkilötietojesi käsittely sopeutumisvalmennuskurssien yhteydessä

Sopeutumisvalmennuskurssien (kuntoutumiskurssit ja teemakurssit) järjestäjänä toimii Karpatiat ry. Sopeutumisvalmennuskursseja tuetaan Veikkauksen tuotoilla. Toimintaa ohjaa ja valvoo Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Karpatiat ry käsittelee ja käyttää sinusta henkilötietoja, joiden avulla olet tunnistettavissa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on osallistujien valinta sopeutumisvalmennuskursseille.

Henkilötietojesi käsittely perustuu hakemuksessa allekirjoituksellasi vahvistamaasi suostumukseen tai ilmoittautumisessa antamiisi tietoihin. Henkilötietosi tallennetaan sopeutumisvalmennuskurssihakemusten rekisteriin. Rekisterin ylläpidosta on laadittu tietosuojaseloste.

Henkilötietojasi säilytetään kuuden (6) vuoden ajan. Säilytysaika perustuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) asettamiin sopeutumisvalmennustoimintaa koskeviin avustusehtoihin.

Osallistujavalintaa varten sinulta pyydetään kurssikohtaisessa hakemuksessa tai ilmoittautumisessa esimerkiksi seuraavia henkilötietoja: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä vuositulot bruttona. Näiden lisäksi voidaan pyytää henkilön nimi, johon voi ottaa yhteyttä kurssin aikana ja hänen puhelinnumeronsa. Lisäksi osassa kursseista pyydetään kuvaus tämänhetkisestä elämäntilanteesta, sydänsairautta ja yleistä terveyttä koskevat tiedot, säännöllinen lääkitys, käytössä olevat apuvälineet, erityisruokavaliot, odotukset kurssilta sekä aikaisempi osallistuminen vastaaville kursseille.

Pari- ja perhekursseille osallistuvilta läheisiltä kysytään nimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite.

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti eteenpäin. Kurssin ohjaajalle luovutetaan henkilöistä ne välttämättömät tiedot, jotka hän tarvitsee voidakseen kurssin toteuttaa. Kurssikeskuksessa järjestettävien kurssien osallistujien nimi- ja erityisruokavaliotiedot ja esteettömyyteen liittyvät tiedot ilmoitetaan tarvittaessa kurssikeskukseen. Rahoittajalla (STEA) on oikeus tutustua hakemuksiin esimerkiksi mahdollisen tarkastuksen yhteydessä.

Karpatiat ry:ssä hakemuksessa tai ilmoittautumisessasi antamiasi henkilö- ym. tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Hakemuksen ja ilmoittautumisen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Hakemuslomakkeita ja ilmoittautumistietoja säilytetään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Sähköisesti toimitetut hakemuslomakkeet ja ilmoittautumiset on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperiset hakemuslomakkeet ja ilmoittautumistiedot tuhotaan välittömästi niiden käsittelyn ja sähköiseksi muuttamisen jälkeen. Mikäli näin ei voida toimia, paperisia dokumentteja säilytetään lukollisissa kaapeissa. Kaapin avaimet ja avainten käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä, joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sinulla on oikeus:

 • peruuttaa suostumus henkilötietojesi käsittelyyn
 • päästä omiin henkilötietoihin
 • tietojen oikaisemiseen
 • tietojen poistamiseen
 • käsittelyn rajoittamiseen
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Voit käyttää oikeuksiasi ensisijaisesti kirjallisena sähköpostitse tai postitse tai henkilökohtaisena käyntinä Karpatiat ry:ssä, jonne kurssikohtaisen hakemuksen tai ilmoittautumisen olet toimittanut. Karpatiat ry toimittaa vastaukset antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai osoitteeseen.

Sinulla on myös oikeus kannella tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, Helsinki, puhelinvaihde: 029 566 6700, sähköposti: tietosuoja(at)om.fi.

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

 

Rekisterinpitäjä: Karpatiat ry

Yhteyshenkilö Karpatiat ry:ssä rekisteriä koskevissa asioissa: toiminnanjohtaja Anna Rikala, anna.rikala(at)karpatiat.net, puh 050 5597 486.

 

Kurssit toteutetaan Veikkauksen tuella.