Hätäensiaputoimenpiteet ammattiapua odotellessa

Jyväskylän seudun Karpaloiden syyskauden startti 12.9.2009

Ensiaputaitajalle kuuluvaa hätäensiapukoulutusta ja Sydänsiirrokkaan kuulumiset

Jyväskylän seudun Karpaloilla oli odotettu tilaisuus syksyn alkajaiseksi SPR:n Jyväskylän toimitiloissa saada tärkeää oppia, mitä hätäensiaputoimenpiteitä olisi osattava ja uskallettava tehdä ammattiauttajia odotellessa hädän hetkellä. Tilaisuutta piristi myös Jyväskyläläisen Jari Laurenin terveiset sydänsiirrokkaan elämästä. Ilahduttavasti paikalle oli tullut yhteensä 19 karpaloa läheisineen.

SPR:n kouluttajan, K-S Keskussairaalan teho-osastolla työskentelevän sairaanhoitaja Sari Hovilan kiintoisalla opastuksella perehdyimme runsaan 3 tunnin ajan ensiapujärjestelmään ja hätäensiaputoimenpiteisiin ensin teoriassa ja lopuksi myös käytännön harjoittein nukella sekä myös keskenämme.

Ensiavun antaminen liittyy poikkeuksetta nopeaan toimintaan ennen ammattiauttajien tuloa.

Toimintaperiaatteet ovat samansuuntaisia niin aikuisille kuin lapsillekin. Voidaan myös huomata, että ns. "terveet" ihmiset joutunevat muita äkillisemmin hätäensiapuhoidon kohteiksi.

Koulutus antoi tärkeitä ja toimintaa tukevia muistisääntöjä ensiaputilanteen kohdatessa

 • Ensimmäiset minuutit oikeanlaisen ensiavun antamisessa ovat elintärkeitä tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa. Esimerkiksi 4-6 minuutin hapeton aika on aivan optimiaika selviytymiselle. Jo noin 10 minuutin hapettomuus saattaa aiheuttaa aivovaurion.
 • sipuli = silmät, puhe, liike

Heti alkuunsa tulee yrittää selvittää edessä oleva tilanne ja ensiavun tarve sairastuneelle tai loukkaantuneelle henkilölle. Nopeasti ja autettavaa rauhoitellen on yritettävä ottaa selko tilanteesta: Onko hän hereillä, ehkä sammunut, tajuton, elottoman oloinen, saako katsekontaktia, pystyykö puhumaan tai liikkumaan ja onko mahdollisesti verenvuotoja jne.

 • Hengityksen turvaaminen on edellytys onnistuneelle ensiavulle. Tulee toimia siten, että autettava henkilö voisi hengittää esteettä. Hengitys on todettava kuulostaen ja tunnustellen. Tiedoksi, että makaava sydänsairas tulisi saada aina istuvaan asentoon. Tajuton, mutta hengittävä henkilö tulee aina kääntää kylkiasentoon apua odoteltaessa.

Ihminen hengittää levossa 10-15 kertaa minuutissa. Jos hengitysrytmi on yli 30 kertaa minuutissa, silloin on jo hätätila. Potilaalle voi tulla kylmä hiki ja tuskaisuus. Tajunta laskee kun huonontuneen hengityksen myötä hiilidioksiditaso nousee. Jos keuhkoista tulee veristä vaaleanpunaista kuohua, tällöin on vakava tilanne.

 • Soitto hätänumeroon 112
 • Jos henkilö ei herää eikä reagoi tilanteessa, niin ensi toimena on soitettava hätänumeroon 112. Hätäkeskukseen ilmoitetaan tapahtunut, avun tarve ja mahdollisimman tarkka osoite. Avunpyynnön ja tilanneselvityksen perusteella hätäkeskus ratkaisee avun nopeuden ja laadun. Hätäkeskus antaa myös ilmoitus hetkelläkin tarpeen mukaan ensiapuohjeita.

Nykyään voi saada jokaisen kodin ja mökin tarkan sijainnin helposti internetin kautta sivun http://www.112.fi/ ohjeilla. Mene sivulle, tulosta ja kiinnitä seinällesi.

 • Ensiapu = omat kädet
  • Ensivaste = Palokunta on koulutettu. Hengitys ja sydämen pysähdys
  • Ensihoito = Ammattilaiset ja lääkehoito
 • Elvytys: Hapen antaminen on jo ensiapua ja auttaa kestämään ambulanssin tuloon asti. Jos henkilö ei hengitä, on aloitettava painelu-puhalluselvytys yleisesti annettujen ja omaksuttujen ohjeiden mukaisesti. Hälytyskeskuskin antaa apua tarvitessa elvytykseen. Muistisääntönä mainittakoon, että heti on aloitettava 30 kertaa rintalastan painallus molemmin käsin ja heti sen perään 2 puhallusta avoimiin hengitysteihin suun kautta. Tällä elvytysrytmillä jatketaan taukoamatta aina ammattiauttajien tuloon asti. Nopeasti ja oikein tehty elvytys moninkertaistaa autettavan selviytymismahdollisuuksia. Kannattaa hankkia itselleen Suomen Punaisen Ristin puhallus-elvytysohjeet ja perehtyä niihin.

Myrkytyskeskus

Jokaisen olisi hyvä tallentaa matkapuhelimeensa/puhelinmuistioonsa Myrkytyskeskuksen puhelinnumero (09) 471977 mahdollisen hätäaputarpeen sattuessa [varanumero (09) 4711].

Koulutuksen edetessä virisi monenmoista kysyttävää ensiavun eri vaiheista ja mahdollisuuksista. Sari Hovila selvitti kokemuksellaan meitä "kurssilaisia" askarruttavat epäilyksen kohdatkin.

Tilaisuudessa saimme harjoitella nuken kanssa painelu-puhalluselvytystä. Pitkään tehtynä se vaikutti hyvinkin raskaalle, joten elvyttäjien vaihto on tarpeen. Kylkiasentoon kääntäminen tuli kaikille omakohtaisesti tutuksi.

Myös kuvitteellista vastaan tullutta sairauskohtaustakin ehdittiin selvitellä ja hätäensiavun mallia siihen opeteltiin.

Jokaiselle meistä on tärkeää osata antaa rohkeasti oikeanlaista hätäensiapua hätätilanteen mahdollisesti kohdalle osuessa. Ensiavun anto tulisikin olla meille kaikille kansalaistaito, koska lain mukaan meillä on velvollisuus antaa ensiapua lähimmäisillemme.

Henkisesti jopa rankan ensiaputilanteen jälkipuintia (debriefing) ei pidä unohtaa. Se monesti jää tekemättä, mutta on varsin tarpeellinen "hoito" ensiavun antajalle ammattiauttajien avustuksella.

Sydänsiirrokkaan terveisinä Jari Lauren SYKE ry:n alueyhdyshenkilönä kertoi meille karppareille kuulumisiaan

Havainnollinen ja kiinnostava kerronta oman sydämen voinnista ja nykyisestä elämänlaadusta oli todella hyvää kuultavaa. Sydänsiirtoon valmistautuminen ja siirtoleikkauksen jälkeinen toipuminen mittavin lääkityksin ja tarkkaakin tarkempi terveysseuranta pakottavat tinkimättömään, tiukkaan ja elinikäiseen säännöllisyyteen.

Vuoden 2008 loppuun mennessä Suomessa on tehty yhteensä 437 sydänsiirtoa vuodesta 1985 alkaen. Noin 200 siirrokkaasta muutama vuosi sitten tehty tutkimus osoitti, että siirrokkaiden elämänlaatu on suunnilleen sama kuin ikäisillään muillakin aikuisilla suomalaisilla.

Kertojan omat tuntemukset ja nykyharrasteet osoittavat elämän ilon ja fyysisen kunnonkin olevan kohdallaan. Pallopelit, hiihto ja yleisurheilu sujuvat suorastaan kohtuullisesti.

Jari Lauren ei katsonut saaneensa sydämen siirrolla elämälleen jatkoaikaa vaan palloilijana tutumman uusintaottelun.

Terveisten lopuksi keskusteltiin vilkkaasti myös yleensä elinluovutuksista lahjana elämälle.

Teksti: RM

Tervetuloa Suomen Punaisen Ristin sivuille

http://www.redcross.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/fi_FI/

Tervetuloa Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - SYKE ry: sivuilla

http://www.syke-elinsiirrot.fi/