Yhdistys

yhdistys-header.png

Yhdistyksen slogan ja silta muutokseen

Karpatiat ry on vuonna 2000 perustettu valtakunnallinen Suomen Sydänliiton jäsenjärjestö. Se on sydänlihassairaiden potilasyhdistys, johon kuuluvat pääosin sydänsarkoidoosia tai kardiomyopatiaa sairastavia ja heidän läheisiään. Yhdistys pyrkii lisäämään tietoa sydänlihassairauksista sairastuneiden, terveydenhuoltohenkilökunnan ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Se tarjoaa kuntoutusta, vertaistukea ja alueellisia vertaisryhmiä eri puolella Suomea. Yhdistys järjestää Vuositapaamisen keväällä. Sydänsarkoidoosiin sairastuneet järjestävät yhdessä Sydänliiton kanssa oman tapahtuman syksyisin, molempien paikkakunnat vaihtelevat joka vuosi. Karpatiat-lehti on tärkeä tiedotuskanava. Omat Facebook-ryhmät ovat myös yksi vertaistoiminnan foorumi.

Toimintaa rahoitetaan STEA:n kohdennetulla tuella ja jäsenmaksuilla.

Jos haluat tukea toimintaamme voit pyytää ohjaamaan yksityisten, yhteisöjen ja yritysten lahjojen ja kukkien sijasta merkkimuistamiset yhdistyksen lahjoitustilillemme.

Kiitos tuestasi Karpatiat ry:n toiminnnalle!

Yhdistyksen lahjoitustili on: FI39 1112 3000 3713 25 (Nordea)

Lataa yhdistyksen PDF-esite.

Tiedotus