Kuntoutus

Sopeutumisvalmennuskurssit

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat joko pidempikestoisia kuntoutumiskursseja tai lyhempikestoisia teemakursseja. Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea osallistujan valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta huolimatta.

Kurssit toteutetaan Sydänliiton STEA:n tuella, järjestäjänä Karpatiat ry.

Kurssihaku alkaa 15.1.2018. Tieto kurssille pääsystä lähetetään kaikille hakijoille vasta kurssin hakuajan päättyessä

Karpatiat ry järjestää Sydänliiton STEA-avustuksella:

  • teemakurssi/ensitietokurssi kardiomyopatiaan vastasairastuneille ja heidän läheisilleen
  • teemakurssi/ensitietokurssi sydänsarkoidoosiin ja jättisolumyökardiittiin vastasairastuneille ja heidän läheisilleen
  • teemaviikonloppukurssi/liikuntakurssi kardiomyopatiaa tai sydänsarkoidoosia sairastaville työikäisille - Miten liikkua sairauden kanssa tai siitä huolimatta
  • sopeutumisvalmennuskurssi kardiomyopatiaa tai sydänsarkoidoosia sairastaville

Lomakkeet

 

14.-16.9.2018 Liikuntakurssi Kuortaneen Urheiluopistolla, Opistotie 1, 63100 KUORTANE

Teemakurssi on kardiomyopatiaa tai sydänsarkoidoosia sairastaville työikäisille. Kurssilla liikutaan aktiivisesti sekä kokeillaan erilaisia liikuntalajeja ja liikutaan aktiivisesti. Kurssi on osallistujille maksuton. Hakuaika kurssille päättyy 31.7.2018. 

 

12.-16.11.2018 Sopeutumisvalmennuskurssi Kuntoutus Peurunka, Peurungantie 85, 41340 LAUKAA

Kurssi on tarkoitettu pidempään, yli 2 v. kardiomyopatiaa tai sydänsarkoidoosia sairastaneille. Kurssiohjelmasta vastaa Peurungan moniammatillinen työryhmä, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista. Ohjelmassa perehdytään arjessa selviytymiseen sairauden kanssa. Hakuaika kurssille päättyy 24.9.2018. 

Katso Sydänliiton kuntoutuskalenterista muita kursseja, avokuntoutuskursseja esim.sydämen vajaatoiminnasta

 

Mitä sydänkuntoutus on?

Sydänpotilaan kuntoutuksen (kuntoutuksen monimutkainen käsite) tavoitteena on ensisijaisesti - jos mahdollista - ehkäistä sairauden pahenemista ja parantaa ennustetta sekä tukea toipumista, henkistä jaksamista ja arkielämässä selviytymistä. Työ- ja toimintakyky pyritään säilyttämään niin kauan kuin se nykyisin lääketieteellisin, psykologisin ja sosiaalipoliittisin keinoin on mahdollista.

Sydänkuntoutus jaetaan kansainvälisesti kolmeen vaiheeseen:

  1. sairaalavaihe: potilasopetus ja kuntouttavat toimenpiteet sairaalassa akuuttihoitovaiheen aikana
  2. toipumisvaihe: kuntoutumisohjelmat ensimmäisten 2-16 viikon (- 1 vuosi) aikana kotiutumisesta
  3. ylläpitovaihe: kuntoutumisohjelmat, jotka auttavat ylläpitämään toimintakykyä loppuelämän ajan

Sydänpotilaille on tarjolla lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluja. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan esimerkiksi potilaan ohjausta ja neuvontaa, fysioterapeutin ohjaamaa liikunnallista kuntoutusta ja kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Ammatillinen kuntoutus taas tarkoittaa esimerkiksi työkykyarviota, työolojen järjestämistä tai lisä- ja uudelleenkoulutusta silloin, kun sydänsairaus estää työikäistä henkilöä jatkamassa entisessä työssään. Julkisia palvelujen tarjoajia ovat terveydenhuolto, Kela ja työeläkelaitokset. Niitä täydentävät sydänpiirit ja valtakunnalliset sydänpotilasyhdistykset STEA:n tuella