Tutkimus sydänlihassairauteen sairastuneen läheisten tuen tarpeista

SAIRASTUMINEN ON KOKO PERHETTÄ, YSTÄVIÄ JA MUITA LÄHIMMÄISIÄ KOSKEVA KRIISI. SAIRASTUMINEN HERÄTTÄÄ PALJON AJATUKSIA JA KYSYMYKSIÄ SEKÄ MONENLAISIA TUNTEITA SAIRASTUNEEN OHELLA MYÖS HÄNEN LÄHEISISSÄÄN. SAIRASTUNEEN LÄHEISETKIN TARVITSEVAT TUKEA. SAIRAANHOITAJA OSSI-PETTERI HUOKUNA HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUSTA ON TEKEMÄSSÄ YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖTÄÄN SYDÄNLIHASSAIRASTUNEIDEN LÄHEISTEN TUEN TARPEISTA YHTEISTYÖSSÄ KARPATIAT-YHDISTYKSEMME KANSSA.

 

TOIVOMME, ETTÄ SINÄ sydänlihassairastuneen läheinen, käyttäisit hetken aikaasi vastataksesi seuraavaan kyselylomakkeeseen. Kyselyn avulla selvitetään sydänlihassairautta sairas­tavan henkilön läheisen saamaa emotionaalista ja tiedollista tukea. Läheisenä voit olla puoliso, vanhempi, lapsi, sisarus tai muu läheinen. Kyselyyn voi vastata useampi saman sairastuneen läheinen. Kysely kartoittaa, miten juuri Sinua läheise­nä on kyetty tukemaan emotionaalisesti ja tiedollisesti tässä haastavassa tilanteessa. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja saadut tulokset esitetään niin, ettei yksikään vastaaja ole tun­nistettavissa vastauksista. Kyselytutkimus toteutetaan yleises­ti hyväksyttyjen tutkimustyön eettisten ohjeiden mukaan.

 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumisen kannalta toivomme mahdollisimman paljon vastauksia. Jokainen täytetty vastauslomake lisää tutkimuk­sen luotettavuutta ja tuo esiin tietoa, jota voidaan hyödyntää läheisten emotionaalista ja tiedollista tukea kehitettäessä.

 

Kaikkiin kysymyksiin vastataan valitsemalla Sinun tietojasi ja kokemuksiasi kuvaava vaihtoehto. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 5-10 minuuttia ja siihen tulisi vastata 30.1.2019 mennessä.

 

Vastaa kyselyyn

 

Mikäli Sinulla on tutkimukseen liittyvää kysyttävää, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse Ossi-Petteriin, ossi-petteri.huokuna@student.hamk.fi. Hän kertoo arvosta­vansa suuresti kyselyn vastaamiseen panostamaasi aikaa ja kiittää jo etukäteen yhteistyöstä!